GİZLİLİK VE GÜVENLİK 

 

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bildiri

 Değerli Müşterilerimiz, 

 Feyzan Kuyumculuk Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVK Kanunu kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

İşbu metinde, www.feyzanjewellery.com internet sitesinde ve Feyzan Kuyumculuk

Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) mağazalarını (“Mağazalar”) ziyaret etmeniz veya Mağazalar’dan alışveriş yapmanız, www.feyzanjewellery.com  internet sitesini (“Site”) veya cep telefonunuza indireceğiniz Şirket uygulamasını (“Mobil Uygulama”) kullanarak Site’yi ziyaret etmeniz, Site’den alışveriş yapmanız veya Site’ye üye olmanız (“Üye”) , Sipariş hattımızı (whatsapp, instagram vs.) kullanarak alışveriş yapmanız, ticari iletişim kanalları ile genel ve/veya kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle kişisel verileriniz paylaşmanız halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni, açık rıza vermek istemeniz halinde vereceğiniz açık rıza beyanları ve Site veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz halinde kullanılan çerezlere ilişkin bilgilerin yer aldığı çerez politikamız ve güvenli alışveriş politikamızı aşağıda bilgilerinize sunarız. 

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı:

Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür.

 Şirket olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde siz müşterilerimizle kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

 İşlenen Kişisel Verileriniz:

Şirket olarak siz üyelerimize ve müşterilerimize ilişkin aşağıda sayılan kişisel veri kategorilerini işbu politikanın bulunan amaçlar kapsamında KVK Kanun’da sayılan ilkelere uygun şekilde işlemekteyiz. (i)Kimlik bilgisi olarak; ad-soyad, kimlik numarası, doğum tarihi, (ii)İletişim bilgisi olarak; adres, telefon numarası, e-posta adresi, (iii)Müşteri işlem bilgisi olarak; ödeme şekli, sipariş bilgisi, talep bilgisi, alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş  içeriği, (iv)Fiziksel mekan güvenliği olarak; güvenlik kamerası kayıtları, (v)İşlem Güvenliği bilgisi olarak; IP adres bilgisi, (vi)Mobil uygulama üzerinden konum paylaşmanıza izin vermeniz halinde, konum bilgisi,(vii) Diğer bilgiler; Çerezler ve diğer kanallar vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz. 

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Şirket olarak, siz müşterilerimizin ve üyelerimizin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

 Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevrimiçi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız ve whatsapp hattımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Şirket, siz üyelerimize ve müşterilerimize ait elde ettiği ilgili kişisel verilerinizi, KVK Kanununda belirtilen ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aşağıda sayılan amaçlarla işlemektedir;

 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi,
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Hizmet alınan üçüncü kişiler ile sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik faaliyetlerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi, 
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, 
 • Yetkili kurumlara bilgi verilmesi, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

 Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve KVK Kanunu ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan sebepler ile sınırlı olmak üzere;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Şirket’in yurtiçi ve /veya yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile,(Site, Mobil Uygulama ve Sipariş hattımız üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.
 • Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirket sorumlu değildir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi:

Kişisel Verileriniz, KVK Kanunu başta olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan süreler uyarınca ve azami olarak yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız ve Kullanılması:

Şirket olarak, KVK Kanunu uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Kişisel Verileri tarafından işlenen müşterilerimiz tarafından yapılacak şikâyetler, Şirket tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Ancak ek bir maliyet doğması halinde, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 Müşterilerimiz, talep ve şikâyetlerini KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca info@feyzanjewellery.com adresine yapabilecektir. Bu kapsamda, yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

 (i) Aşağıda yer alan ve zaman içerisinde güncellenebilecek olan posta adresimize ile elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Ticari Unvan: Feyzan Kuyumculuk Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

Adres:Rüştem Paşa Mah. Mısır Çarşısı İçi No.5 Fatih /İstanbul (İstanbul Ticaret Sicili No: 570676-0, Mersis No:0385046503100016)

(ii) Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden tarafımıza göndereceğiniz e-posta ile (lütfen kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak KEP adresimize,

E-posta adresi: info@feyzanjewellery.com

KEP adresi:feyzankuyumculuk@hs01.kep.tr

(iii) Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ileriki süreçte belirlenebilecek diğer yöntemler.

 2.Güvenli Alışveriş

Şirket, Site ve Mobil uygulamamızda alışveriş deneyiminizi içiniz rahat ve en güvenli şekilde yapmanızı sağlar. Bunun için verdiğiniz bütün siparişlerin güvenli ve emniyetli olmasını sağlamak için gereken tüm önlemler alınmaktadır.     Şirket’e ait Site ve Mobil Uygulamada kredi kartı bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için en son güvenlik teknolojisi olan 3D ödeme sistemleri kullanılmaktadır. 

 Kredi kartı bilgileriniz sunucularımızda tutulmamakta, alışverişiniz sırasında onay için bankaya yönlendirilmektedir. Ayrıca alışverişlerinizde kullandığınız kredi kartı bilgileri sistemimizde saklanmamakta ve bu bilgilere kredi kartınızı tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi tarafından erişilememektedir. Güvenli bölgede girilen kredi kartı bilgileriniz ilgili bankanın ödeme onaylama sistemine yönlendirilir ve bankanızdan gelen onay ya da ret mesajına göre siparişiniz işleme alınır. 

 Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

 Üye girişi yaparak girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz erişebilir ve değiştirebilirsiniz. Üyelikle ilgili işlemler güvenli alanda yapılıyor olup başka bir üyenin ve/veya 3. bir şahsın sizin bilgilerinize ulaşması mümkün değildir. Şirket’e ait www.feyzanjewellery.com internet sitesine ve Şirket Mobil uygulamasında kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada ve sipariş ve ödeme işlemleri sayfalarının tümü SSL güvenlik sertifikası ile şifrelenmektedir. Site’de alışveriş güvenliği SSL (Secure Sockets Layer) güvenlik sistemi ile korunmakta olup, bu uluslararası bir standarttır. Ödeme işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir ve Elektronik ortamda gerçekleştirilen ve güvenli bilgi akışının sağlanmasının gerekli olduğu sistemlerde bir endüstri standardı olan SSL sayesinde, alışveriş yaparken de girmiş olduğunuz kredi kartı bilgileriniz, www.feyzanjewellery.com‘dan bağımsız olarak şifrelenerek, provizyon alınacak bankanın Sanal Pos sistemine güvenli olarak iletilir. SSL Protokolü, bulunmak istediğiniz sitenin sahte bir versiyonunda olmadığınızı, gerçekten doğru sitede olduğunuzu da kanıtlar.

 SSL Protokolü ile güvence altına alınmış sipariş ödeme sayfaları dışında, internet üzerinde gerçekleştirilen iletişim biçimlerinin hiçbirinde (e-postalar, hızlı mesajlaşma servisleri, müşteri ilişkileri iletişim formları vb.) kredi kartı bilgilerinizi yazmayınız. 

 3D Secure Güvenlik Sistemi

Kredi kartınız ile yapacağınız alışverişlerinizde bankanın Sanal Pos sistemi tarafından provizyon onayı alan işlemin ekstra güvenliğini sağlamak amacıyla 3D Secure Güvenlik Sistemi uygulanmaktadır. Gerekli görülen durumlarda banka ya da Şirket yetkilileri kredi kartı hamilini telefonla arayarak sipariş teyidi isteyebilir. Siparişin hazırlanmasından önce onay aşamasının tamamlanması gerekmektedir. Bu uygulama her ne kadar sunulan hizmetin hızını etkilese de daha sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşanması için bankacılık sektörü tarafından da gerekli görülen bir standarttır. Visa ve Mastercard tarafından geliştirilen 3D Secure Güvenlik Sistemi’nde internet üzerindeki alışverişlerin güvenliğinin arttırılması amacıyla ödeme işlemi sırasında kartınızın sahibi olan bankanın web sitesine yönlendirilerek kredi kartınıza ait şifre ile onaylama işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kart numaranız başkaları tarafından biliniyor olsa bile şifrenizi sadece siz bildiğiniz için elektronik güvenliğinizi sağlamış oluyorsunuz. Sistemin Visa kredi kartları kullanımı için hazırlanan uygulamasına "Verified By Visa", Mastercard kredi kartları kullanımı için hazırlanan uygulamasına ise "Secure Code" isimleri verilmektedir. Bu sistemi aktive etmek için ayrıca bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. 3D Secure konusunda detaylı bilgi ve şifrenizin oluşturulması için bankanız ile görüşmeniz gerekmektedir. Visa tarafından geliştirilen 3D Secure protokolü, Mastercard tarafından da kabul edilmiş bir uygulama şartı olarak getirilmiştir ve Ulusal Güvenlik Platformu (3D Secure) adıyla hizmete açılmıştır. Sistem uyarınca sanal ödeme işlemi sırasında müşteriye bankası tarafından ödeme şifresi sorulmakta ve böylece kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır. Bu sayede yetkisiz kişilerce kredi kartlarının internet ortamında kullanılmasının önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

 3D Secure’ ün Size Sağladığı Avantajlar

İnternet alışverişlerinizde, Uluslararası Güvenlik Platformu (3D Secure / Verified by Visa / Secure Code) mevcut kart bilgilerinizi korur. Sisteme kayıt olmak ve kullanmak çok kolay olduğu için sisteme her geçen gün daha fazla internet mağazası dahil olmaktadır.

- Koruma: Uluslararası Güvenlik Platformu, mevcut kart bilgilerinizi kendinizin belirleyeceği şifre ve kişisel güvenlik cümlesi ile korumaya alır.

- Kolaylık: Sizden başka hiç kimse katılımcı internet mağazalarından sizin kartınızla alışveriş yapamaz. Uluslararası Güvenlik Platformu şifrenizi sadece siz bilirsiniz.

- Kolay Kayıt: Sisteme kayıt olmak internet üzerinden çok kolaydır.

- Kolay Kullanım: Kayıt olduktan sonra, Uluslararası Güvenlik Platformu son derece kolay kullanılır. Tek yapmanız gereken ödeme sırasında şifrenizi girmektir.

 E-Posta Güvenliği 

Şirket’in Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmemektedir.

 3.Çerez Politikası

Şirket olarak, Site’de kullanmakta olduğumuz çeşitli çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Genel itibariyle, çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına aşağıda yer verilmiştir:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. KVK Kanun’un 5’inci ve 8’inci maddeleri uyarınca, kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlarla ve KVK Kanunu uyarınca gerekli hallerde açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Şirket olarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak ve KVK Kanun’u ve ilgili ikincil mevzuat hükümlerine uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekteyiz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

 Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Aşağıda Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezlere ilişkin bilgiler bulabilirsiniz. Site’de hem ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen (birinci parti) çerezler hem de ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen (üçüncü parti) çerezler kullanılmaktadır.

 • Zorunlu Çerezler

Belirli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru ve işlevsel bir biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin; Site’de oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site’de bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır

 • İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin Site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak Site’de sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin; Site üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlamaktadır. 

 • Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlamaktadır. Örneğin; kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da pazar araştırmaları yapılması için Facebook, İnstagram vb. hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilmektedir.

 • Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde Site’yi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebilmekteyiz. Örneğin; bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası hata kodlarını tespit edebiliyoruz.

 • Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için işbirliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Site’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

 *Şirket Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika www.feyzanjewellery.com’’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

4) Açık Rıza ve Ticari İletişim İzni Beyanı

Yukarıdaki aydınlatma metnini uygun bulmuş iseniz, bilgilerinizin doğruluğunu teyit ettikten sonra Site’de yer alan kutucuğu işaretlemeniz halinde açık rıza/ticari iletişim izni verme işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

Kişiselleştirilmiş/Ticari iletişime ilişkin açık rıza/ticari iletişim izni beyanı

İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğiniz elektronik iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim, açık rızama dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızamı her zaman geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabileceğim hususlarında da bilgilendirildim/biliyorum.

 

Kişiselleştirilmiş/ticari iletişime ilişkin olarak kişisel verilerimin yukarıdaki aydınlatma metninde açıklandığı şekilde işlenmesine, kişisel verilerimin yukarıda  belirtilen kişiler ile paylaşılmasına ve tarafıma Şirket  tarafından verdiğim iletişim bilgilerim ile ileride güncellemem halinde güncel iletişim bilgilerim üzerinden SMS/kısa mesaj, MMS, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta / mail, mobil app ve web üzerinden push, bluetooth, beacon,her türlü özel-genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine İZİN VE ONAY VERİYORUM.

 

Ticari Unvan: Feyzan Kuyumculuk Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

Mersis No: 0385046503100016

Adres: Rüştem Paşa Mah. Mısır Çarşısı İçi No:5 34116 Fatih /İstanbul  

Telefon: 0(212) 5193641

E-Posta: info@feyzanjewellery.com