MADDE 1 - TARAFLAR 

SATICI              

Ünvanı : Feyzan Kuyumculuk Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi

Adres : Rüstem Paşa Mah. Mısır Çarşısı İçi No.5 Fatih /İstanbul  

Telefon : 0(212) 5193641

Mobil : 0(549) 5193641

E-posta : info@feyzanjewellery.com

Banka Hesabı : TR27 0006 2000 0860 0006 2958 81

Fax : 0(212) 5114753

ALICI

Adı,Soyadı/

Unvanı :

Adres :

Telefon :

E-posta :

MADDE 2 - KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Alıcı’nın mobil cihazındaki uygulama, telefon, whatsapp hattı ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere Satıcı'ya ait www.feyzanjewellery.com elektronik ticaret internet sitesinden (yukarıda sayılan mecraların tamamı bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına ( e-ticaret sitesinde ) uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmekle Alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türu, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nde yer almaktadır. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dâhil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teslimat Bilgileri         

Ödeme Sekli ve Planı: KREDİ / BANKA KARTI / HAVALE/ EFT

Kart Numarası  

Kargo Adresi

Fatura Bilgileri :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Telefon :

E-Posta :

Sipariş Tarihi :

Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1.18 yaşından küçük kişilerin İnternet Sitesi’nden alışveriş yapmaları Kanunen yasaktır. Kişiler siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul ederler.

4.2.Alıcı, Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adres ve iletişim bilgilerine ilişkin tüm ön bilgileri okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı işbu Sözleşmeyi teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği bilgisini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki teslimat kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir. 

4.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, ambalajı, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Satıcı, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. 

4.7. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da Havale/EFT’nin Satıcı hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Sipariş tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

4.8. Satıcı Site’de ve mobil uygulamasında satışa sunduğu ürünlerin hepsinin stokunu tutmamaktadır. Sipariş edilen ürünler, gerekli görüldüğü durumlarda üretilmektedir. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda Alıcı eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da Alıcı’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir. Sipariş iptali durumunda ürün için alınan tutar, sipariş kredi kartı kullanılarak verildiyse, kredi kartına, Havale/EFT yoluyla verildiyse, banka hesabına herhangi bir cezai şart, faiz vs. olmaksızın, aynen iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.9. Satıcı tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi isteyebilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 

Alıcı’nın kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesi’nde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.10. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı'ya göndermekle yükümlüdür. Faturadaki iade bilgileri alanları doldurularak imzalanıp gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici'den kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketici'ye aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketici'ye iade edilir.

4.12. Alıcı’nın, Satıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 

4.13. Alıcı internet sitesinden yaptığı alışverişin kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, herhangi bir ticari amaç içerisinde alışveriş yapmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın İnternet Site üzerinden satın almış olduğu ürünleri ticari amaç ile başkalarına satması veya satın almış olduğu üründen ticari bir kazanç elde ettiğinin tespiti halinde Satıcı’nın söz konusu haksız kullanımdan dolayı her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır. Alıcı, bu durumun Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı bir eylem olduğunu kabul ve beyan eder.

4.14. Alıcı internet sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinde ve/veya işlemler sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Alıcı kişilerden ve/veya kamu kurumlarından bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Alıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Satıcı’nın uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Alıcı’ya rücu hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. Alıcı’nın gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile İnternet Sitesinde zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile internet sitesinin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.16. İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları yalnızca internet sitesi için geçerli olup, Satıcı mağazalarında veya diğer tüm satış kanallarında geçerli değildir.

4.17. Satıcı, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu olmayıp, Alıcı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme, gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar. 

4.18. Alıcı, internet sitesi kullanmasından, hizmetlerden veya paylaşılan içeriklerden yararlanılmasından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Teslim anında, zarar görmüş paket durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Alıcıda bulunmaktadır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. Tutanağı tutulan mal/hizmete ait hasarın gerekli evraklar tanzim edildikten sonra 45 gün içerisinde ödeneceğini ve tutanağı tutulmayan kargo yetkilisinden(kurye) imza karşılığı teslim alınan ve alındıktan sonra ortaya çıkabilecek kayıptan Satıcı sorumlu olmayacağını beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu üstlendiğini kabul ve taahhüt eder. 

4.20. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.21. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini, garanti belgesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.22. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

4.23. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.24. Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. 

4.25. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’dan işbu Sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.26. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.

4.27. İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından kabul edildikten sonra geçerlilik kazanır. Siparişin onaylanması durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI ve İADE

5.1. Alıcı Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir.

Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

a) Alıcı’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları, ölçüleri doğrultusunda hazırlanan ya da tasarlanan mallar (orijinal boyutu ya da tasarımında değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) 

b) Kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

c) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,

d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,

g) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, 

h) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve i) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Alıcı'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. 

j) Özellikle de, Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan ya da tasarlanan ürünlerde, Alıcı’nın isteği doğrultusunda orijinal boyutu ya da tasarımında herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde, etiketi, ambalajı ya da kutusu hasara uğramış ürünlerde, Yeniden satışı mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Örneğin; müşteri parmağına göre ölçüsü değiştirilen ürünler ve üzerine özel yazılar yazılmış ürünler ve sertifikası kaybolmuş hiçbir ürün iade alınamaz. Aynı koşullar değiştirilmek istenen ürünler için de geçerlidir.

5.2. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir; Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır. 

5.3. Cayma hakkı bulunan hallerde Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde Satıcı'ya yazılı olarak info@feyzanjewellery.com e-mail adresine iletmesi gerekmektedir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami üç (3) gün içerisinde, giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere Satıcı'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

5.4. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, faturası, sertifikası, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Faturası olmayan ürünler iade alınmayacaktır. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Alıcı tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. İade faturası kesilmesi gerekli sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

"Ürünün iade edileceği adres, Satıcı adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi.”

5.5. Yukarıdaki belirtilen gereklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile,İade alındıktan sonra iade şartlarının yerine getirilip getirilmediği Satıcı Şirket kalite ekspertiz ekibi tarafından incelenir. İade onaylandığı takdirde 10 iş günü içerinde, ürün bedeli ve varsa ürünü Alıcı'ya teslim masrafları Alıcı'ya, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. İade tutarının kredi kartına yansıması bankalara göre değişiklik göstermekle birlikte 1 - 7 iş günü sürebilmektedir.

5.6. İade gönderimi sırasında kargo firmasından veya iade işlemini gerçekleştiren Alıcı’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelebilecek bozulma vb. değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu, kargo ve sigorta masrafları dahil oluşacak tüm masraflar iadeyi gerçekleştiren Alıcı aittir.

MADDE 8- SEVKİYAT/ TESLİMAT PROSEDÜRÜ

8.1. Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Siparişleriniz, banka onayı alındıktan sonra 1-3 iş günü (Pazartesi-Cuma) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat adresinin uzaklığına göre de kargo şirketi 1-7 gün içerisinde siparişinizi size ulaştırılacaktır. 

8.2. Özel üretim ürünlerin teslim süreleri imalat zamanına göre farklılık göstermektedir. Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise size üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak haber verilecektir. Bu yüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir. 

8.3. Bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılmamaktadır.

8.4. Siparişiniz, kargo firması tarafından sigortalı olarak teslim edilecek olup, size teslim edilene kadar Şirket sorumluluğu ve güvencesi altındadır.

8.5. Satın aldığınız ürünler bir teyit e-postası ile tarafınıza bildirilecektir. Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda konu ile ilgili bir e-posta size yollanacak ve ürünün ilk stoklara gireceği tarih tarafınıza bildirilecektir.

8.6. Site’de ve mobil uygulamasında satışa sunduğu ürünlerin hepsinin stokunu tutmamaktadır. Sipariş edilen ürünler, gerekli görüldüğü durumlarda üretilmektedir. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda Alıcı eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da Alıcı’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir. Sipariş iptali durumunda ürün için alınan tutar, sipariş kredi kartı kullanılarak verildiyse, kredi kartına, Havale/EFT yoluyla verildiyse, banka hesabına herhangi bir cezai şart, faiz vs. olmaksızın, aynen iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

8.8. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden Satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri info@feyzanjewellery.com e-posta adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

8.9. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. Tutanağı tutulan mal/hizmete ait hasarın gerekli evraklar tanzim edildikten sonra 45 gün içerisinde ödeneceğini ve tutanağı tutulmayan kargo yetkilisinden(kurye) imza karşılığı teslim alınan ve alındıktan sonra ortaya çıkabilecek kayıptan Satıcı sorumlu olmayacağını beyan ve taahhüt eder.Alıcı, Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu üstlendiğini kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 6- GARANTİ

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 1 yıl garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanunu’nu hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 7- GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İnternet Sitesi'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

7.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

7.2. Alıcı’nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanısıra ve teyiden; Alıcı’'nın İnternet Sitesi’'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Satıcı, dahil olduğu grup şirketler ve uygun göreceği üçüncü kişiler tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. Alıcı kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir. 

7.3. Alıcı, Satıcı'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

7.4. İnternet sitesi kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Satıcı’dan bağımsız olarak Alıcı ile ilgili Banka ve benzeri Kart ve Ödeme Kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Satıcı tarafından görülmez ve kaydedilmez)

7.5. Satıcı yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Satıcı tarafından İnternet Sitesi'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

7.6. İnternet Sitesin’den ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 8 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9- YETKiLi MAHKEME 

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

İnternet Sitesi üzerinden verilen sipariş ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin İnternet Sitesi üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

Müşteri

Ad- Soyad :

E-Posta Adresi:

Tarih: